AKADEMİ BASIN VE YAYINCILIK

Tıp, Hemşirelik, Sağlık Okulları Kitapları

ANASAYFA


     HEMŞİRELİK BAKIM PLANLARI: TANILAR, GİRİŞİMLER VE SONUÇLAR

   
Ürün Özellikleri
Editörler: Prof. Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK, Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ
 Sipariş        Detaylar
 
 
Detaylar

Liste Fiyatı: 110.00 TL


İndirimli Fiyatı: 80.00 TL (Perakende, tek alım fiyatı)


İndirimli Fiyatı: 75.00 TL (Toplu alım fiyatı 10 kitap ve üstü alımlarda geçerli olan fiyat  
ayrıca 10 kitap ve üstü alımda kargo ücretini biz  karşılıyoruz) 
Baskı Yılı: 2019

Sayfa: 960 sayfa
Değerli Okurlar,

Bu kitabın öncelikli amacı, hemşireliğin varoluş nedeni olan “etkili ve güvenli bakıma” katkı sağlamaktır. Hemşireliği diğer sağlık disiplinlerinden ve hemşirelik bakımını genel bakımdan ayırt edici özelliği, sağlık hizmetinin sunumunda kendine özgü bilimsel yaklaşımı olmasıdır. “Hemşirelik Süreci Sistemi” “Hemşirelikte Problem Çözme Yaklaşımı” gibi değişik isimlerle bilinen bu özgün yaklaşımın uygulamadaki karşılığı; tanı, girişim ve sonuçları içeren “Hemşirelik Bakım Planıdır.”

Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar kitabı, çalışan hemşirelere ve eğitim süreci içinde olan hemşirelik öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. Kitap okuyucuya klinik alanda sık karşılaşılan sağlık sorunlarına ilişkin vakalar üzerinde; tanı koyma, uygun girişimleri seçme, bakımın sonuçlarını uygun şekilde değerlendirme ve ifade etmeye ilişkin kapsamlı öğrenme deneyimi yaşatarak “Bakım Planı” hazırlanmasını kolaylaştırır.

Kitabın içeriğinin oluşturulmasında öncelikle “Hemşirelik Süreci”, “Hemşirelik Tanıları” gibi genel konulara yer verilerek okuyucunun hemşirelik sürecinin hemşirelik tanıları ve girişimlerinin tarihsel gelişimini, önemini, tanımlarını, bileşenlerini, uygulamada kullanıma ilişkin yararlı ipuçlarını ve ifade ediliş biçimlerini kavramaları amaçlanmıştır. Kitapta; vaka örnekleri yer almaktadır. Vakalar, oldukça geniş bir yelpazede hemşireliğin tüm konu alanlarında, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik sağlık sorunlarına odaklanmıştır. Yetişkin bireylere yönelik vakalar sistematik olarak; “kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, üriner sistem, sinir sistemi, endokrin sistem, gastrointestinal sistem, hematolojik sistem, kas-iskelet sistemi, kulak - burun - boğaz ve göz” konu alanlarındaki sorunlarda, çocuklara yönelik vakalar; “solunum sistemi, yanık, serebral palsi, çocuk istismarı ve ihmali, diyabet, gastroenterit, otit ve zehirlenme” konu alanlarındaki sorunlarda hemşirelik tanılarını, girişimlerini ve bakım sonuçlarını içermektedir. Kitapta ayrıca Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında “gebelikte kanama, servikal yetersizlik, diabetes mellitus, postpartum yara enfeksiyonu, preklemsi/eklemsi, doğum eylemi ve erken membran rüptürü” vakaları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında “anksiyete bozukluğu, şizofreni ve madde bağımlılığı” vakaları ve özellikli bakım alanlarında “HIV, yara bakımı, kanser, uzamış yatak istirahati, palyatif bakım, perioperatif bakım, ağrıda bakım ve yaşlı bakımı” vaka örnekleri verilmiştir.

Vaka örneklerinin yazımında önce ilgili sağlık sorunu hakkında güncel bilgiler verilerek okuyucunun bilgi edinmesi veya bilgisini güncellemesi amaçlanmıştır. Ardından vakaya ilişkin tüm objektif ve sübjektif verileri içeren sağlık öyküsü, fiziksel değerlendirme bulguları ve laboratuvar bulguları sunulmuştur. Verilerin elde edilmesinde Gordon’un “Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli”nden yararlanılmış, hemşirelik tanıları için “Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (North America Nursing Diagnosis Association – NANDA 2015-2017)” tarafından geliştirilen tanılar, hemşirelik girişimleri için “Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (Nursing Intervention Classification – NIC) ve bakımın sonuçlarının değerlendirmesi için “Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması (Nursing Outcomes Classification – NOC) kullanılmıştır.

Alanında uzman olan akademisyenlerin güncel kaynaklar ve mesleki deneyimlerine dayanarak yazdıkları bu eser, profesyonel hemşirelik bakımının planlamasından değerlendirmesine kadar olan tüm süreçleri NANDA, NIC ve NOC doğrultusunda okuyucuya sunmaktadır.

Bu eserin, toplumun kaliteli hemşirelik bakım hizmeti almasına, öğrencilerin hemşirelik bakım planlarını keyifle ve kolaylıkla öğrenmelerine, hemşire eğitimcilerin ve hemşirelerin yaşam boyu öğrenme amaçlarına katkı sağlaması dileği ile,

Tüm yazarlarımıza ve kitaptan yararlanacak olan okuyucularımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla... 


Editörler:
Prof. Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK    Prof.Dr. Ayişe KARADAĞİÇİNDEKİLER

Bölüm I


1 - Hemşirelik Tanılarında Tartışmalı Konular
      Hemşirelik tanıları nedir ve ne değildir?
      Neden kullanmalıyız?
      Bakım planı zaman kaybı mı?
      Hastalar hemşirelik tanılarını anlayacak mı?
      Hemşirelik tanıları etik mi?
      Hemşirelik tanılarını diğer sağlık ekip üyeleri anlayacak mı?

2 - Hemşirelik Tanılarının Tarihsel Gelişimi

3 - Hemşirelik Tanılarının Çeşitleri ve Bileşenleri
      Gerçek (mevcut, varolan) tanı
      Risk (potansiyel) tanı
      Olası hemşirelik tanı
      Ortak (kollaboratif) tanı

4 - Problem Çözme Yöntemi ve Hemşirelik Bakım Süreci
      a. Problem çözme yöntemi
      b. Hemşirelik bakım planı süreci aşamaları
         i. Veri toplama
         ii. Tanılama
         iii. Planlama
         iv. Uygulama
         v. Kayıt etme
         vi. Değerlendirme

Bölüm II

1 - NANDA Hemşirelik Tanıları

Bölüm III

1. -Dahiliye ve Cerrahi Bakım Planları
   1 -Genel Bakım Planı
         a- Kanserde bakım
         b- Palyatif bakım
         c- Uzamış yatak istirahatinde bakım
         d- Yaşam sonu bakım
         e- Ağrıda bakım
         f- Yaşlı bakımı
         g- Perioperatif bakım
   2 -Solunum Sistemine İlişkin Bakım Planı
         a- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
         b- Pnömotoraks/hemotoraks
         c- Pulmoner emboli
         d- Akciğer tüberkülozu
         e- Akut solunum yetmezliği
         f- Akciğer kanseri ve cerrahi
   3 -Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Bakım Planı
         a- Anevrizma ve cerrahi
         b- Kardiyak şok ve kardiyak dışı şok
         c- Koroner arter hastalığı ve cerrahi
         d- Kalp kapak hastalıkları ve cerrahi
         e- Arteriosklerozis obliterans ve cerrahi
         f- Kalp yetmezliği
         g- Venöz trombozis ve cerrahi
   4 -Renal- Üriner Sistemine İlişkin Bakım Planı
         a- Kronik böbrek yetmezliği
         b- Bening prostat hiperplazi ve cerrahi
         c- Böbrek / üreter taşı ve cerrahi
         d- Mesane kanseri ve üriner diversiyon
         e- Böbrek transplantasyonu
   5 -Beyin ve Sinir Sistemine İlişkin Bakım Planı
         a- İnme
         b- Epilepsi
         c- Multiple skleroz
         d- Travmatik beyin yaralanması ve cerrahi
         e- Spinal kord yaralanması, disk hastalıkları ve cerrahi
   6 -Endokrin Bakım Planı
         a- Diyabetes mellitus
         b- Hipertroidi/ hipotroidi ve cerrahi
         c- Cushing sendromu ve cerrahi
   7 -Gastrointestinal Sistemine ve Memeye İlişkin Bakım Planı
         a- Hepatit ve siroz
         b- İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
         c- Pankreas kanseri ve cerrahi
         d- Batın travması ve cerrahi
         e- Kolorektal kanserler ve fekal diversiyonlar
         f- Obezite cerrahisi
         g- Meme kanseri ve cerrahi
   8 -Hematolojik Sisteme İlişkin Bakım Planı
         a- Anemi
         b- Trombositopeni
         c- Polistemia vera
         d- Dissemine intravasküler koagülasyon
   9 -Kas İskelet Sistemine İlişkin Bakım Planı
         a- Romatoid artrit
         b- Kırıklar
         c- Amputasyon
         d- Eklem replasman cerrahisi
   10 -Kulak-Burun-Boğaz Hastalıklarına İlişkin Bakım Planı
         a- Larenks kanseri ve larenjektomi
         b- Orta kulak kanseri ve cerrahi
   11 -Göz Hastalıklarına İlişkin Bakım Planı
         a- Katarakt ve cerrahi
         b- Glokom ve cerrahi
   12 -Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına İlişkin Bakım Planları
         a- Astım
         b- Serebral palsi
         c- Yanık
         d- Diyabetes mellitus
         e- Gastroenterit
         f- Otit
         g- Zehirlenme
         h- Çocuk istismarı ve ihmali
   13 -Gebeliğe İlişkin Bakım Planları
         a- Ektopik gebelik
         b- Servikal yetersizlik
         c- Gestasyonel diabetes mellitus
         d- Preklemsi/eklemsi
         e- Erken membran rüptürü
         f- Doğum eylemi
         g- Postpartum yara enfeksiyonu
   14 -Ruh Sağlığı Problemlerine İlişkin Bakım Planları
         a- Anksiyete bozukluğu
         b- Şizofreni
         c- Madde bağımlılığı
   15 -Özel Durumlara İlişkin Bakım Planları
         a- İnsan immün yetmezlik virüsü / edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu
         b- Yara bakım yönetimi
 
 
Sipariş Formu
Ad Soyad
Adres
Telefon
E-Mail
İl
Mesaj
Kitap İsmi
Sipariş Adedi
Okul İsmi
 
 
 
Saat
Takvim
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.28147.3105
Euro8.55998.5942
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam46
Toplam Ziyaret240681