AKADEMİ BASIN VE YAYINCILIK

Tıp, Hemşirelik, Sağlık Okulları Kitapları

ANASAYFA


     HEMŞİRELİK ESASLARI Uygulama Rehberi

   
Üretici : AKADEMİ BASIN
Ürün Özellikleri
Editör: Prof. Dr. Türkinaz Atabek Aştı
 Sipariş        Detaylar
 
 
Detaylar

Liste Fiyatı: 50,00 TL


İndirimli Fiyatı: 40,00 TL  (Tek alım fiyatı)

İndirimli Fiyatı: 35,00 TL  (Toplu alım, 10 kitap ve üstü alımda geçerli olan fiyat) + (Toplu alımda kargo ücretini biz karşılıyoruz)HEMŞİRELİK ESASLARI Uygulama Rehberi

Hemşirelik Esasları dersinin amacı, hemşirelik ile ilgili temel kavram ve ilkeleri inceleyerek; öğrencinin, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplininin önemini, rol ve işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri arasındaki konumunu ve ilişkilerini kavramasını; hastalık veya sakatlık halinde, birey ve ailesine ilişkin sağlık sorunlarını belirleyip çözümleme ve bakım süreci uygulamasında doğru ve yerinde karar verme yeteneğini ve bu bilgiler doğrultusunda bakım vermek için bilişsel, duyuşsal becerilerle bütünleşen psikomotor becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

Bu kitap, yukarıda belirtilen dersin amaçları ve esasları doğrultusunda öğrenci ve mezun hemşirelerin, içerikte yer alan konulara ilişkin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini; hemşirelik süreci doğrultusunda, kazanmasını ve geliştirmesini hedefleyen uygulamaya rehberlik edecek kontrol listelerini içermektedir. Ayrıca, öğrenci ve mezun hemşirelerin, kendilerini değerlendirip geliştirmesinde; Öte yandan Hemşirelik Esasları dersi öğretim elemanlarının öğrencilerin performansını ölçme, değerlendirme ve kayıt etmede, kontrol listelerinden yararlanmasi hedeflenmektedir.

Bu kontrol listeleri, Roper, Logan ve Tieney'in Hemşirelik Modeli ve hemşirelik süreci doğrultusunda; tanılama, sık görülen NANDA hemşirelik tanıları, planlama, uygulama, değerlendirme ve kayıt etme aşamaları ile düzenlenmiştir. Kontrol listelerinde yer alan her bir adım için;

• “M” (Mükemmel),
• "Y" (Yeterli),
• “G” (Geliştirilmeli) anlamına gelir.

Yorum bölümüne, bilgi ve becerinin geliştirilmesine yönelik öneriler yazılmakta, ayrıca her bir kontrol listesinde öğrencinin adı-soyadı, uygulama yeri, öğretim elemanının ismi, tarih ve genel değerlendirme yer almaktadır.

Standart olarak düşünülmemesi gereken her bir girişim / işlem, bireye özgü uyarlanabilecek en az sayıdaki önemli adımları içermektedir. Yaşam Aktiviteleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilmek istendiğinde, kitabın sonunda yer alan "Kaynaklar" listesinden yararlanılması önerilmektedir.

Bu kitabın hemşirelik öğrencilerine ve meslektaşlarımıza yararlı olması, mesleğimize katkı sağlaması dileği ile saygılarımızı sunarız.


İÇİNDEKİLER

ROPER, LOGAN VE TİERNEY'İN HEMŞİRELİK MODELİ
HEMŞİRELİK SÜRECİ

ÜNİTE 1. GÜVENLİ ÇEVRENİN SAĞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ AKTİVİTESİ
1-1    Güvenli Çevrenin Sağlanması
1-2    Medikal El Yıkama
1-3    Cerrahi El Yıkama
1-4    Steril Alan Hazırlama
1-5    Steril Eldiven Giyme
1-6    Bone ve Maskenin Giyilmesi/Çıkarılması
1-7    İzolasyon Önlemleri Uygulanan Bireyin Bakımı
1-8    Düşmenin Önlenmesi
         Hendrich II Düşme Riski Değerlendirme Ölçeği
1-9    Kapalı Yatak Yapımı
1-10  Açık ( Hasta İçinde ) Yatak Yapımı
1-11  Ameliyat Öncesi Dönem Egzersizlerinin Eğitimi
1-12  Ameliyattan Bir Gün Önce Bireyi Hazırlama
1-13  Ameliyat Sabahı Bireyi Ameliyata Hazırlama
1-14  Ameliyat Sonrası Bakım
1-15  Yaş-Sıcak Kompres Uygulama ( Açık Yara )
1-16  Sıcak Daldırma ve Oturma/Sitz Banyosu
1-17  Kuru-Sıcak Uygulama 1-18 Yaş-Soğuk Uygulama
1-19  Hipotermi/Hipertermi Battaniyesi Uygulama
1-20  Kuru Pansuman Uygulama ( Açık Yara )
1-21  Basınçlı Pansuman Uygulama
1-22  Nemli Pansuman Uygulama
1-23  Transparan-Hidrokolloid-Hidrojel Pansuman Uygulama
1-24  Elastik Bandaj Uygulama
1-25  Oral İlaçları Uygulama
1-26  Deriye İlaç Uygulama
1-27  Göze İlaç Uygulama
1-28  Kulağa İlaç Uygulama
1-29  Buruna İlaç Uygulama
1-30  İnhaler İlaç Uygulaması
1-31  Vajinal İnstilasyon Uygulaması
1-32  Rektal Süpozituvar Uygulaması
1-33  Oral ve Parenteral Tedavide Kullanılan İlaç/Malzemelerin Güvenliği
1-34  Ampül/ Flakonda İlaç Hazırlama ve Çekme
1-35  İki Flakondan İlaç Karıştırma
1-36  İntradermal (ID)/Deri içi Enjeksiyon Uygulaması
1-37  Subkutan (SC)/Deri altı Enjeksiyon Uygulaması
1-38  İntramüsküler(IM) /Kas içi Enjeksiyon Uygulaması
1-39  İntravenöz (IV)/Damar içi İlaç Uygulaması
1-40  İntravenöz(IV) İnfüzyona Başlama
1-41  İntravvenöz (IV) Solüsyon Akış Hızının Düzenlenmesi
1-42  İntravenöz (IV) Solüsyonun Değiştirilmesi
1-43  İntravenöz (IV) Pansumanın Değiştirilmesi
1-44  İnfüzyon Portu/Santral Venöz Kateterden Kan Örneği Alma, İnfüzyon Uygulaması.
1-45  İntravenöz (IV) Solüsyon İçine İlaç İlave Etme
1-46  İntravenöz ( IV ) Bolus ya da Puşe İle İlaç Uygulama
         Sıvı İzlem Formu
1-47  İnfüzyon Setini Değiştirme
1-48  İntravenöz ( IV ) İnfüzyonu Sonlandırma
         Periferik Ödem Ölçeği
         Flebit Ölçeği
         İnfiltrasyon Ölçeği
1-49  Nazogastrik Tüp İle İlaç Uygulama

ÜNİTE 2. İLETİŞİM AKTİVİTESİ
2-1    Hemşire-Hasta İletişimi
         Sağlık Bakım Ortamında Duyusal Algılama Disfonksiyonu İçin Risk Faktörleri 
         Ağrı Değerlendirme Ölçekleri
         Sözel Ağrı Kategori Ölçeği
         Sayısal Ağrı Ölçeği
         Görsel Kıyaslama Ağrı Ölçeği
         Yüz İfadesi Ağrı Ölçeği
         Wong-Baker Ağrı Skalası

ÜNİTE 3. SOLUNUM AKTİVİTESİ
3-1    Solunum Tanılaması
3-2    Nazal Kanül ve Nazal Kateter ile Oksijen Uygulaması
3-3    Oksijen Maskesi ile Oksijen Uygulaması
3-4    Oksijen Satürasyonu Ölçümü
3-5    Göğüs Fizyoterapisi Uygulama (perküsyon ve vibrasyon)
3-6    Suni Havayolu (Airway) Uygulaması
3-7    Suni Havayolu (Airway) Olan Bireyde Oksijen Tedavisi
3-8    Nazal Farenjial ve Nazal Trakeal Aspirasyon
3-9    Endotrakeal ya da Trakeostomi Tüp Aspirasyonu
3-10  Balgam Örneği Toplama

ÜNİTE 4. BESLENME AKTİVİTESİ
4-1    Beslenme Tanılaması
4-2    Ağızdan Beslenen Bireye Yardım Etme
         Enteral beslenmede uygulama yolu akış şeması
4-3    Geniş / Dar Lümenli Nazogastrik veya Orogastrik Beslenme Tüpü ile Bireyi Entübe Etme.
4-4    Nazogastrik / Orogastrik Beslenme Tüpünün Yerleştiği Yeri Kontrol Etme
4-5    Nazogastrik Tüp ile Enteral Beslenmenin Sağlanması
4-6    Gastronomi Tüpü ile Enteral Beslenmenin Sağlanması
4-7    Nazogastrik / Orogastrik Tüpü Çıkarma
4-8    Total Parenteral (Periferal Venden) Beslenen Bireyin Bakımı
4-9    Yağ Emülsiyonu ile Total Parenteral Beslenen Bireyin Bakımı
4-10  Santral Venöz Kateter Yolu İle Beslenen Bireyin Bakımı

ÜNİTE 5. BOŞALTIM AKTİVİTESİ (Üriner ve Bağırsak Boşaltımı)
5-1    Boşaltım Tanılaması
5-2    Ördek/Sürgü Kullanımında Bireye Yardımcı Olma
5-3    İdrar Örneği Alma 5-4 Orta İdrar Örneği (Midstream /Temiz) Toplama
5-5    24 Saatlik İdrar Örneği Toplama
5-6    Kalıcı ve Geçici Kateter Uygulaması
5-7    Steril İdrar Örneği (Kalıcı Kateter İle) Alma
5-8    Foley Kateter Bakımı
5-9    Kendi Kendine Mesane Kateterizasyonu Öğretme
5-10  Mesane İrrigasyonu Uygulaması
5-11  Mesane Kateterinin Çıkarılması
5-12  Kondom Kateter Uygulaması
5-13  Aldığı-Çıkardığı Sıvı Takibi ve Kaydedilmesi
5-14  Dışkı Örneği Alma
5-15  Rektal Tüp Uygulaması
5-16  Dışkı Tıkanıklığı Giderme
5-17  Lavman Uygulaması

ÜNİTE 6. KİŞİSEL TEMİZLİK VE GİYİNME AKTİVİTESİ
6-1    Bireyi Genel Tanılama
6-2    Deri Tanılaması
6-3    Saç ve Saçlı Deriyi Tanılama
6-4    Tırnak Tanılaması
6-5    Basınç Yaraları Riskinin Tanılanması ve Önlenmesi
         Norton basınç yaralanması risk değerlendirme ölçeği
         Braden basınç yaralanması risk değerlendirme ölçeği
6-6    Basınç Yaralarının Bakımı
6-7    Sabah – Akşam Bakımı
6-8    Sırt Masajı
6-9    Diş Fırçalama ve Diş İpi Uygulama
6-10  Protez Dişlerin Bakımı
6-11  Özel Ağız Bakımı
         Oral Mukoz Mebran Değerlendirmesi
6-12  Saç Tarama ve Fırçalama
6-13  Yatağa Bağımlı Hastaya Baş Banyosu Verme
6-14  Ayak ve Tırnak Bakımı
6-15  Banyo Yaptırma
6-16  Perine Bakımı

ÜNİTE 7. VÜCUT SICAKLIĞININ KONTROLÜ AKTİVİTESİ
7-1    Vücut Sıcaklığı Ölçümü
7-2    Apikal Nabzın Değerlendirilmesi
7-3    Radyal Nabzın Değerlendirilmesi
7-4    Arteriyal Kan Basıncının Ölçümü

ÜNİTE 8. HAREKET AKTİVİTESİ
8-1    Vücut Mekaniğini Kullanma
8-2    Doğru Kaldırma Tekniklerini Kullanma
         Hastayı kaldırmaya yönelik örnek rehber
8-3    Bireyi Taşıma
8-4    Bireyi Yatak İçinde Hareket Ettirme ve Pozisyon Verme
8-5    Basınç Yarasını Önleyici Destek Malzemesi Yerleştirme
8-6    Eklem Açıklığı Hareketleri (EAH) Egzersizlerini Uygulama
8-7    İzometrik Egzersizleri Uygulama
8-8    Bireyi Ayağa Kaldırma

ÜNİTE 9. ÇALIŞMA VE EĞLENME AKTİVİTESİ
9-1    Boş Zamanlarını Değerlendirmeye Yardım

ÜNİTE 10. CİNSELLİĞİ İFADE ETME AKTİVİTESİ
10-1    Kadın Üreme Organlarını Tanılama
10-2    Erkek Üreme Organlarını Tanılama

ÜNİTE 11.UYKU VE DİNLENME AKTİVİTESİ
11-1    Uykuya Yardımcı Uygulamalar

ÜNİTE 12. ÖLÜM
12-1    Ölüm Sonrası Bakım
 
 
Sipariş Formu
Ad Soyad
Adres
Telefon
E-Mail
İl
Mesaj
Kitap İsmi
Sipariş Adedi
Okul İsmi
 
 
 
Saat
Takvim
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.24327.2722
Euro8.52408.5581
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam45
Toplam Ziyaret240680